Spirit of Wolf

Ik ben werkzaam in de klassiek sjamanistische traditie van Spirit of Wolf (www.spiritofwolf.net). De traditie waarin deze gemeenschap zich bevindt is het sjamanisme in zijn zuivere vorm; de klassieke vorm van sjamanisme uit Siberië, niet beïnvloed door religie.

De herkomst van deze vorm van sjamanisme kan worden gedateerd op ongeveer 60.000 jaar. De specifieke vorm die in de gemeenschap tot uiting komt kan 500 jaar terug worden getraceerd in de familielijn van Karagai Kam, verder bewijs ligt in het ongewisse.

In deze traditie worden sjamanistische kracht en instructies in een generatielijn overgedragen van leraar op leerling. Beoefenaars weten hoe te werken met de krachten van hun omgeving en hun eigen voorouderlijke lijn, ongeacht waar ze zijn of uit welke cultuur zee komen. De natuur is het verbindende element en de wortel, waardoor het heel goed mogelijk is om over de hele wereld op dezelfde manier te werken zonder een beroep te doen op uitheemse, onbekende krachten.

Spirit of Wolf zet zich in voor het behoud van het oeroude erfgoed van de sjamanistische cultuur en de waarden die daarmee verbonden zijn, zowel intercultureel als wereldwijd.

Wij zijn toegewijd aan het creëren van bewustzijn, respect voor de planeet, Moeder Aarde en alles wat leeft.
We staan voor respect en tolerantie in intermenselijke relaties. En respect voor Great Spirit en de gehele schepping - voor een mooi en leefbaar heden en een toekomst in dienst van de mensheid en onze kinderen.
Wij zijn de brug tussen de voorouders en nazaten en laten de oude lijn doorvloeien in deze nieuwe tijd.
 

We staan voor spirituele vrijheid en self-empowerment door directe en persoonlijke, diepgaande ervaring.
Wij staan voor vriendschap en menselijkheid en eren diversiteit als een uitdrukking van de grote geest.
Wij staan voor het nemen van verantwoordelijkheid voor al onze daden, uit liefde en respect voor de planeet.
Wij staan voor waarheid en helderheid, in eerbied voor de heilige wetten van de natuur en het universum.

Wij zijn allen broeders en zuster onder dezelfde hemel.

We creëren een netwerk over de hele planeet van sjamanen en sjamanistisch beoefenaars die op dezelfde, traditionele manier werken. We houden rituelen in coördinatie met elke nieuwe en volle maan om onze omgeving te helen, onszelf en mensen die hulp nodig hebben en tegelijkertijd dragen we bij om onze mishandelde Moeder Aarde te helpen met regeneratie.
We activeren vergeten krachtplaatsen in de natuur of creëren nieuwe krachtplaatsen.

Het netwerk omvat de leden van de gemeenschap Spirit of Wolf en vrienden.
Wij samen, ongeacht afkomst van cultuur, land of afkomst, wij zijn de beschermers van de Aarde en de Kinderen van de Hemel.

Onze voorouders leefden vele duizenden jaren in nauw contact met de natuur. Wij zijn niet alleen een deel van de natuur, wij zijn de natuur. De wijsheid om met haar om te gaan ligt sluimerend in onderbewuste, aan ons overgedragen via onze voorouders. Wij moeten deze wijsheid weer wakker maken. Het is onze taak en onze heilige plicht om de natuur als onze grote moeder te erkennen en te respecteren. Tegelijkertijd moeten wij de technische verworvenheden van de moderne wereld leren verstandig te gebruiken. Wij moeten opnieuw een persoonlijke band aangaan met de geest van het land en de natuur uitnodigen om zich in onze ziel te wortelen. We streven ernaar om de planeet te helpen het evenwicht te herstellen om verdere verwoesting en rampen te voorkomen. Het is onze plicht als mens.

Een kort overzicht van de geschiedenis van Spirit of Wolf

Spirit of Wolf is in 2010 opgericht door Sjamaan Karagai Kam (foto hiernaast) in Chakassië, Siberië.
In het begin was de gemeenschap vooral regionaal actief om zich in te zetten voor de genezing van mensen die hulp en healing zochten. Mettertijd kwamen er steeds meer leden bij en het werkterrein verspreidde zich van Abakan/Siberië naar grote delen van Rusland, waaronder Moskou en St.Petersburg.

In 2012, met de komst van Karagai's eerste buitenlandse leerling Morsuk Kam (Günther Kreuzer) heeft de geest van de wolf zich verder verspreid over het continent tot in het hart van Europa. In de daaropvolgende jaren breidde het aantal Russische leden zich uit en verspreidde de traditie zich verder. Ondertussen werden in Europa ook voortdurend Nieuwe en Volle Maan rituelen gehouden om het publiek ermee kennis te laten maken. Een heropleving van oude krachtplaatsen en een netwerk van gelijkgestemden vond op grote schaal plaats.

In 2019 opende de eerste sjamanistische healingpraktijk van Spirit of Wolf buiten Rusland: in Oostenrijk. In 2019 bezocht Morsuk Kam voor het eerst het Festival van de Archaïsche Cultuur in Estland, sindsdien is er een samenwerking met de organisatoren en bewoners van het archaïsche centrum, waaronder Morsuk's student Arjaana Kam en anderen die ook lid zijn van de gemeenschap en de Spirit of Wolf levend houden. In Estland zijn er verschillende genezingspraktijken die werken in de traditie van de wolfgeest.

In 2020 opende de leerling van Morsuk Kam, Mirjam Van Donselaar (Izih deer Kam) een Spirit of Wolf healing praktijk in Nederland en werd daar een regionale Spirit of Wolf groep opgericht. De gemeenschap werd in 2020 publiekelijk erkend in Oostenrijk.

In 2022 trok oprichter en initiatiefnemer Karagai Kam zich terug m.b.t. zijn activiteiten in de gemeenschap en droeg het ambt van internationaal president van Spirit of Wolf, inclusief Rusland, over aan Morsuk Kam.

In 2023 heeft Spirit of Wolf leden in 14 landen, waaronder Rusland en Amerika.

Een verdere verspreiding van de traditie over de hele wereld vindt op dit moment plaats en het erfgoed van het oude sjamanisme en archaïsche cultuur wordt bewaard en uitgedragen voor de best mogelijke toekomst in liefdevol respect voor moeder aarde en al haar kinderen.