Traditioneel sjamanisme

Overal ter wereld zijn hedendaagse paden van spirituele beoefening en zelfs georganiseerde religie terug te leiden op eeuwenoude sjamanistische wortels. Sjamanisme gaat uit van oeroude grondbeginselen en kernwaarden die ook, of misschien juist, vandaag de dag van groot belang zijn bij het zoeken naar een leven in balans en met een gevoel van verbinding en zingeving.

Een van die kernprincipes van het sjamanisme is het animisme; de overtuiging dat alles bezield is. Dus niet alleen mensen en dieren, maar ook alles wat we om ons heen zien. En meer dan dat zelfs; ook in de niet-zichtbare, niet-fysieke lagen van ons universum is bezieling aanwezig. Zo zijn bijvoorbeeld emoties, gedachten, concepten, elementen en ziektes ook allemaal bezield. En de verschillende onzichtbare werelden zijn daarnaast ook druk bevolkt met de geesten van bijvoorbeeld voorouders en krachtdieren.

Al deze zielen hebben ook een bepaalde mate van bewustzijn, waarmee gecommuniceerd kan worden. Iedereen wordt in meer of mindere mate geboren met persoonlijke vaardigheden om zich in verbinding te stellen met deze onzichtbare wereld. In animistische culturen is dit nog erg gebruikelijk en zijn de voorouders en andere beschermende, adviserende geesten niet weg te denken uit het dagelijks leven. Hier in het westen zijn we dat veelal vergeten of verleerd en is onze natuurlijk verbinding met het onzichtbare vertroebeld door allerlei filters van logisch, rationeel, wetenschappelijk denken.

In traditionele culturen, zowel de hedendaagse aniministische culturen elders op de aardbol, als de vroegere culturen aan deze kant van de wereld, is er in elke gemeenschap een persoon die door aanleg, training en ervaring een ware 'professional' is in de communicatie met de geesten; de sjamaan (NB: de term 'sjamanisme' is van oorsprong een Tunguz woord. Het heeft dus oorspronkelijk alleen betrekking op Siberisch sjamanisme, maar wordt tegenwoordig als gebruikelijke term voor soortgelijke beoefening overal ter wereld gebruikt). De sjamaan staat in de positie van bemiddelaar tussen de mensen- en geestenwereld. Vanuit die positie vervult hij verschillende rollen, zoals die van genezer, orakel, astroloog, ritueel- en ceremoniebegeleider, psycholoog en spiritueel leider van een gemeenschap.

Merk hierbij op dat er dus duidelijke verschillen zijn met meer hedendaagse vormen van sjamanistische beoefening, zoals het Kernsjamanisme, neo-sjamanisme en alle crossover-vormen met andere spirituele paden zoals new age. In het traditioneel sjamanisme gaat het niet om een pad wat de beoefenaar hobbymatig bewandelt t.b.v persoonlijke ontwikkeling, maar om een (veelal fulltime) baan, waarbij de sjamaan volledig ten dienste staat van de gemeenschap, zijn clienten en de leefomgeving.

Traditioneel sjamanisme is daarmee ook een erg praktisch en aards pad. Traditionele sjamanen slijten hun dagen niet mediterend ergens op een bergtop, zoekend naar persoonlijke verlichting ergens helemaal los van de samenleving. Eerder het tegenovergestelde is waar: de traditionele sjamaan staat juist middenin de samenleving en ondersteunt zijn clienten en de gemeenschap bij het omgaan met alle kleine en grotere worstelingen in het dagelijks leven.

Mijn sjamanistische pad

Hoe mijn spirituele pad begon lees je hier. In de zomer van 2019 volgde ik de cursus De Weg van de Webweefster, ontstaan uit de samenwerking tussen twee bijzondere ondernemers; Spingodin en het Vrouwenrad. Een cursus over ritueel textielwerk en magisch handwerk, waarbij we verschillende oeroude (vrouwelijke) handwerktechnieken leerden en ook de verhalen en historische, mythologische en magische achtergronden waarmee deze verbonden waren. Tijdens deze training hoorde ik voor het eerst het woord 'sjamanisme' en klikten ineens duizenden puzzelstukjes in mij op hun plaats. Dit was eigenlijk precies de manier waarop ik tot op dat moment mijn persoonlijke hekserij-praktijk vormgaf!

Hier wilde ik alles over weten en ik dook er helemaal in. Nog tijdens het traject van de Weg van de Webweefster volgde ik bij het Vrouwenrad ook de Online Matronentraining en verschillende losse workshops en begon ik als individueel student sjamanisme bij Izih Deer Kam (Mirjam van Donselaar). Ik bestudeerde alles wat ik maar kon vinden over sjamanisme, ongeacht uit welke traditie, cultuur of stroming het kwam, alles wat mij maar aansprak. Boekenkasten vol heb ik verslonden, hele avonden en weekenden gevuld met lezingen, lessen, bijeenkomsten en workshops.

Toen ik zo een flinke basis had opgebouwd, voelde het als tijd om een richting te kiezen, me daar echt aan te gaan toewijden en zo echt de diepte in te gaan duiken. De behoefte om dit pad niet langer alleen voor mijzelf te bewandelen, maar er ook iets mee te kunnen gaan betekenen voor anderen was inmiddels duidelijk aanwezig. Dat was voor mij een belangrijke reden voor mijn keus voor traditioneel sjamanisme.

In juli 2021 werd ik lid van de internationale gemeenschap van Spirit of Wolf en wijdde mij daarmee toe aan het traditioneel sjamanisme. Mijn verdere opleiding bij Izih Deer Kam en sindsdien ook bij Morsuk Kam (hoofd van de gemeenschap van Spirit of Wolf) heeft volledig binnen deze traditie plaatsgevonden. In de zomer van 2022 verbleef ik enkele dagen in Estland, om deel te nemen aan het Festival van de Archaische Cultuur en daar mijn eerste inwijding als sjamaan in de lijn van Spirit of Wolf te ontvangen. Daarmee ontving ik ook mijn naam als sjamaan: Chyltys Kam.

Als hedendaags sjamaan in een traditionele lijn, heb ik mijn voeten stevig geworteld in beide werelden. Ja, ik heb een website en een webshop en je kunt met mij appen, skypen en mailen. En ja, je betaalt mij voor mijn diensten ook gewoon met geld, want mijn hypotheekverstrekker kan ik ook niet met kralen of schelpen uitbetalen. Maar als ik voor jou een sjamanistische healing uitvoer, of een vuurritueel of ceremonie begeleid, maak ik gebruik van eeuwenoude vormen en technieken die van generatie op generatie in deze traditie zijn doorgegeven. En leg ik contact met eeuwenoude voorouders en andere non-fysieke leraren, die al zoveel generaties van beoefenaars voor mij hebben begeleid. Ik sta op eeuwenoude schouders en voel mij gedragen door eeuwenoude vleugels. En vanuit die krachtige verbinding, die bron van informatie en heling die zoveel groter is dan ikzelf, bied ik jou mijn ondersteuning aan.