Overgangsrituelen voor kinderen

In het leven van een kind zijn heel wat meer bijzondere overgangsmomenten dan alleen de verjaardagen. Momenten die op de een of andere manier een belangrijke mijlpaal vormen in het leven van een kind, waarin er echt iets verandert in de persoonlijke ontwikkeling of de sociale of maatschappelijke positie van het kind. Deze gebeurtenissen worden tegenwoordig misschien niet altijd meer als zodanig (h)erkend, maar kunnen voor een dusdanige overgang zorgen dat een kind zich soms tijdelijk wat onzeker en verward kan voelen; het veilige oude is ineens niet meer, maar aan het nieuwe moet nog erg gewend worden. En daarnaast zijn het natuurlijk ook feestelijke gebeurtenissen; het zijn tenslotte natuurlijke stappen op het pad richting volwassenheid!

Met een overgangsritueel staan we bewust stil bij deze belangrijke mijlpalen. We stappen even uit de hectiek van alledag en zijn met onze volledige aandacht bij de bijzondere overgang, het kind en elkaar. Zo geven we er samen betekenis aan en verbinden we de persoonlijke levensloop bewust met de natuurlijke cycli.

Dit ritueel is niet alleen voor het kind een belangrijke viering. Een ceremonie als deze versterkt en hernieuwt ook de familie- en vriendschapsbanden weer. Alle aanwezigen ervaren weer even hoe zij allemaal verbonden zijn met elkaar, de natuurlijke cycli en het hele levensweb.

En vanuit dit sterke netwerk laten we het kind samen voelen dat we het waarderen om zijn unieke persoonlijkheid en eigenschappen en dat het gesteund zal worden tijdens zijn verdere groei.

Overgangsrituelen zijn geschikt voor heel veel belangrijke mijlpalen. Om er een paar te noemen: een zegenings- of naamgevingsceremonie voor een pasgeborene, de overgang van peuter naar kleuter of van kleuter naar groep 3, het begin van de tienerleeftijd of puberteit, de start van de middelbare school, de eerste menstruatie, het op kamers gaan.

Werkwijze overgangsrituelen

Ik werk op traditioneel sjamanistische wijze. Dit betekent echter niet dat de hele ceremonie van tevoren al vast staat. De ceremonie moet natuurlijk vooral voor jouw kind en jou als ouder betekenisvol zijn. We bespreken van tevoren samen hoe de ceremonie eruit kan komen te zien en welke persoonlijke elementen daarin voor jullie van belang zijn. En de ceremonie kan zo klein of groot zijn als jullie zelf willen.

Het mooiste is om zo'n ceremonie buiten te kunnen doen, op een locatie waar je niet alleen de verbinding kunt voelen met elkaar, maar ook met de natuur en de elementen. En deze overgangsperiode in het leven van je kind kent natuurlijk zijn weerspiegelingen in alle cycli om ons heen ook, zoals die van de seizoenen, de natuur en het jaarwiel.

Het ritueel kan uit verschillende onderdelen bestaan. Een belangrijk onderdeel hierin, vanuit de sjamanistische traditie waarin ik werk, is een vuurritueel waarin het kind zegeningen en bekrachtigingen krijgt, voor dit overgangsmoment en de periode daarna. Daarnaast zijn er heel veel andere onderdelen mogelijk, onderdelen waarbij ook jullie als ouders, gezin, familie en andere aanwezigen actief betrokken zijn. Alle onderdelen hebben natuurlijk een sterke symbolische en/of energetische waarde, passend bij deze mijlpaal in het leven.

Wanneer je interesse hebt in zo'n overgangsritueel voor je kind, of gewoon de mogelijkheden eens wilt bespreken, neem dan contact met me op. We plannen dan eerst een uitgebreid gesprek met elkaar in, waarin ik graag van alles hoor over jouw kind en zijn overgangsmoment en wat evt. jullie eigen wensen of ideeen hierbij zijn. Samen komen we zo tot een uniek ritueel, passend bij jullie en natuurlijk vooral jouw kind als stralende middelpunt hiervan!